03-10-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
03-10-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Het college memoreert het plotselinge overlijden van de gemeentelijke medewerkster Anja Breedveld-Van der Graaf, op 26 september 2017. Anja wordt hedenmiddag begraven. 2. Wethouder De Leeuw informeert het college over hoe het gaat met de voorbereiding van het plan voor de Groeiplaneet: o.a. tekortschietende rijksmiddelen voor scholenhuisvesting zetten de oorspronkelijke idee├źn onder druk. 3. Hij deelt met het college zijn ervaringen met het project afstoting snippergroen. Over de positie van QuaWonen wordt het gesprek gevoerd. 4. Wethouder Blankenberg meldt in het college de stand van zaken in het proces om te komen tot een generatiepact voor het ambtelijke personeel. 5. De burgemeester en wethouder Oosterwijk melden dat zij kennis hebben gemaakt met de nieuwe uitbater van De Schelvenaer en bij die gelegenheid in het restaurant de maaltijd hebben genuttigd. 6. Het college ziet terug op een geslaagde dag, op 30 september, over de thematiek van "next generation" voor de woonwijk Langeland. 7. De wethouders De Leeuw en Oosterwijk melden dat het Kaapschip uit Katendrecht te koop is. Zij zijn enthousiast over wat dit schip voor onze gemeente kan toevoegen. Het college neemt een positieve houding aan. Wel zou de exploitatie ervan een particulier project moeten zijn. Over twee weken komt een document in het college met nadere duiding en afwegingen. 8. De burgemeester meldt dat hij werkt aan een nieuw decoratiesysteem. 9. Het college verstuurt deze week een RIB over de uitkomst van de ontmoeting met de Waardcommissie op 25 september.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2017

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in MRDH-verband gehouden.

  • 005. Begroting 2018-2021

   De raad de begroting 2018 ter vaststelling aan te bieden

   Besluit De voorbereidingen voor de begroting 2018-2021 worden afgerond. Het document is nu gereed. Het wordt op 4 oktober ter hand gesteld van de griffie.

   Document(en)
  • 006. Eigenarenbeheer binnensport

   1. Op basis van bijgevoegde concept dienstverleningsovereenkomst het eigenarenbeheer van de binnensportaccommodaties, exclusief sporthal Krimpenerwaard College, over te dragen aan stichting Synerkri

   Besluit Conform advies besloten. De raad wordt in kennis gesteld van dit besluit via een raadsmemo van wethouder De Leeuw.

   Document(en)
  • 007. Eigenarenbeheer Kinderboerderij Klein Boveneind

   1. Op basis van bijgevoegde concept dienstverleningsovereenkomst het eigenarenbeheer van Kinderboerderij Klein Boveneind over te dragen aan stichting CapelleWerkt

   Besluit Conform advies besloten. De raad wordt in kennis gesteld van dit besluit via een raadsmemo van wethouder Blankenberg

   Document(en)
  • 008. Vragen adviesraad inzake zwempas

   1. De Adviesraad Sociaal Domein conform concept te beantwoorden

   Besluit Conform advies besloten. De brief aan de Adviesraad wordt aangevuld met een passage over de mogelijkheden van aanwending van het gemeentelijk Voorzieningenfonds.

   Document(en)
  • 009. Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur

   1. Aan QuaWonen met ingang van 18 september 2017 een vergunning te verlenen tot het verhuren van de woning aan de Albert Schweitzerlaan 39 op basis van de Leegstandswet.

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 010. Bestemmingsplan Stormpolderdijk

   1. de raad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en de raad informeren over de voortgang van het hele proces van hersanering en herontwikkeling van het EMK-terrein

   Besluit Conform advies besloten.

   Document(en)
  • 011. Schriftelijke vragen Stem van Krimpen

   1. De ingediende schriftelijke vragen te beantwoorden conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

   Besluit Conform advies besloten, met dien verstande dat de RIB wordt afgerond met een slotpassage over de wijze waarop het college op ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk reageert.

   Document(en)
  • 012. Communicatie

   Besluit Afspraken worden gemaakt over de perscommunicatie op 5 oktober.