03-04-2014 - Informatieve Commissie

Orgaan:
Informatieve Commissie
Datum:
03-04-2014
Locatie:
Raadzaal

  1. 001. Opening

  2. 002. Vaststellen agenda

  3. 003. Mededelingen

  4. 004. Introductie veiligheidsbeleid

    1 - Presentatie door de heer Van Dokkum en de heer Mastenbroek over het veiligheidsbeleid van de gemeente. 2 - Presentatie door de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (de heer Littooij) over de structuur en werking van de Veilgiheidsregio, specifiek in relatie tot de Krimpense situatie. 3 - Presentatie door het Regionaal Informatie Expertise Centrum (RIEC) over onder meer integriteitskwesties. Aan de orde komt onder meer de uitvoering van de Wet Bibob (wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). 4 - Bespreking raadsmemo toezicht en handhaving / vandalismecijfers.

    Document(en)
  5. 005. Afsprakenlijst

  6. 006. Rondvraag