01-08-2017 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
01-08-2017
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit Wethouder Blankenberg deelt mee dat de opening van de Molukse kerk op 9 september is gepland. Er vindt nog wat afstemming plaats, omdat op dezelfde dag andere evenementen worden georganiseerd (o.a. Open Monumentendag).

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 juli 2017

  Besluit De besluitenlijst van 25 juli wordt ongewijzigd vastgesteld

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit Er is deze weeek geen staat aangeboden.

  • 004. Vergadercyclus MRDH

   Besluit Er vinden deze week geen vergaderingen in MRDH verband plaats.

  • 005. Subsidieaanvraag 55 jaar Molukkers in Krimpen

   1. Een projectsubsidie van € 4.725,- voor de jubileumactiviteiten ’55 jaar Molukkers in Krimpen’ met toepassing van de hardheidsclausule toe te kennen en direct vast te stellen.

   Besluit Conform advies besloten

   Document(en)
  • 007. Communicatie

   Besluit Er zijn geen punten waarop actieve communicatie nodig is.