01-04-2014 - Burgemeester en Wethouders

Orgaan:
Burgemeester en Wethouders
Datum:
01-04-2014
Locatie:
Raadzaal

 1. 001. Rondvraag

  Rondvraag

  Besluit 1. Wethouder Prins meldt dat dezer weken de aanbesteding van het onderhoud van de lichtmasten heeft plaatsgevonden. Het college besluit op zijn voorstel tot gunning aan Imtech. 2. Voorts meldt hij dat het geschil tussen Heuvelman en het Hoogheemraadschap met betrekking tot het dijkversterkingsplan tot een oplossing lijkt te zijn gekomen. 3. De gemeentesecretaris doet mededeling van het initiatief van de ereburgers om te komen tot een herdenkingsteken in de jumelage gemeente Kiskoros. Het college zal dit ondersteunen. 4. Hij meldt dat de accountant begonnen is met het controleren van de jaarrekening 2013.

 2. 002. Besluitenlijst

  Besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2014

  Besluit De besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Document(en)
  • 003. Uitnodigingen

   Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

   Besluit De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

   Document(en)
   • 004. Bereikbaarheid

    Bereikbaarheid van de burgemeester/loco-burgemeester van dinsdag 1 t/m maandag 7 april 2014

    Besluit Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt. (wethouder Prins is bereikbaar)

   • 005. Vergadercyclus stadsregio Rotterdam

    Besluit Er worden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

   • 006. Huisvesting ambtelijke organisatie

    Besluit Er valt op dit moment geen nieuws te melden.

   • 007. Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2013

    1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2013 van de commissie bezwaarschriften 2. De raad via een raadsinformatiebrief kennis te laten nemen van het jaarverslag

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)
   • 008. Aanpassingen verordening muziekschool

    1. De raad voor te stellen de Ā‘Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJsselĀ’ voor het cursusjaar 2014/2015 vast te stellen, inclusief de voorgestelde aanpassingen.

    Besluit Conform advies besloten.

    Document(en)