Agenda 21 juni 2012

Orgaan:
Informatieve Commissie
Locatie:
Waalzaal
Datum:
21-06-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

 2. Mededelingen

  Samenvatting:

 3. Gedachtewisseling naar aanleiding van de raadsinformatiebrief "Samenwerking aan den IJssel"

  Samenvatting:

  Fracties kunnen tot medio juli zienswijzen indienen over het voorgenomen convenant.

 4. Presentatie over Beter Benutten

  Samenvatting:

 5. Presentatie over jaarstukken, beleidsplan en statuten van OPOCK

  Samenvatting:

  Presentatie door algemeen directeur Stichting  OPOCK, de heer Peze.
  Tevens gelegenheid tot kennismaking met de leden van de RvT.

 6. Afspraken /toezeggingen

  Samenvatting: