Agenda 10 mei 2012

Orgaan:
Informatieve Commissie
Locatie:
Waalzaal
Datum:
10-05-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda

  Samenvatting:

 2. Mededelingen

  Samenvatting:

 3. Consultatie over het regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en kennismaking met de directeur de heer mr. drs. A.Littooij

  Samenvatting:

 4. Presentatie over bezuinigingen op het openbaaar vervoer door Stadsregio Rotterdam door Pim Uijtdewilligen

  Samenvatting:

  Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam heeft op 25 april het ontwerp-programma “Naar een toekomstvast openbaar vervoer” vastgesteld. Gemeenten hebben de mogelijkheid op dit document te reageren tot uiterlijk 8 juni 2012.
  Het ontwerp-programma maakt volgens het dagelijks bestuur het openbaar vervoer toekomstvast door:
  1. het in uitvoering brengen van het OV-beleid, zoals vastgelegd in de kadernota OV;
  2. het realiseren van de Kabinetsbezuinigingen op de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer.
   
  Het ontwerp-programma en de bijbehorende stukken zijn te downloaden op de site www.stadsregio.info

 5. Afspraken/toezeggingen

  Samenvatting: