Agenda 5 januari 2012

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
05-01-2012 20:00

 1. Vaststellen agenda
  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. De heren de Leeuw, Schultink, Butter en van der Ven en mevrouw van ’t Hoogerhuijs zijn afwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Benoeming wethouder
  Samenvatting:

  Beslissing: De nieuwe fractievoorzitter van der VVD, de heer Versnel, draagt de heer Hofstra voor als nieuwe wethouder. De heer Moerland (CD) uit kritiek op de gang van zaken en had liever een brede consensus gezien. Het vertrouwen is beschadigd. Hij informeert of de heer Ruissen ten tijde van de formatie van de coalitie op de hoogte was van een voorgenomen wisseling van de wethouderspost. Ook de heer Luijendijk (Stem van Krimpen) spreekt zijn verrassing uit over de gang van zaken. De heer Versnel benadrukt dat iets dergelijks niet kan worden gepland. De heer Ruissen (SGP) benadrukt dat de vorming van de coalitie zo zorgvuldig mogelijk is verlopen en de onderlinge informatievoorziening eveneens zorgvuldig geweest is. De beoogde wethouders waren voor de volledige termijn beschikbaar, maar terugtreden op eigen initiatief kan niet worden uitgesloten. Het moment van vertrek aankondigen ligt bij de betrokkene. Er wordt overgegaan tot schriftelijke stemming. De heren Neeleman en van Geelen vormen het stembureau. De heer Neeleman brengt verslag uit van de stemming: er zijn 16 stemmen uitgebracht. Alle stemmen zijn geldig en alle stemmen zijn uitgebracht op de heer Hofstra. De heer Hofstra is hiermee met algemene stemmen benoemd tot wethouder.

 3. Beëdiging wethouder
  Samenvatting:

  Beëdiging nieuw benoemde wethouder.

  Beslissing: De voorzitter neemt de eed af, en feliciteert de heer Hofstra vervolgens met zijn benoeming en beëdiging tot wethouder.