Agenda 15 december 2011

Orgaan:
Samenstelling Gemeenteraad
Locatie:
Raadzaal
Datum:
15-12-2011 20:00

 1. Afscheid van wethouder A.A. Aeyelts Averink - Winsemius

  Samenvatting:

  Sprekersvolgorde
  Tijdens de buitengewone raadsvergadering van 15 december 2011 ter gelegenheid van het afscheid van wethouder A.A. Aeyelts Averink - Winsemius.

  1. Burgemeester Huizer
  2. Wethouder Prins
  3. De heer Ponsen (nestor van de gemeenteraad)
  4. De heer Butter (fractievoorzitter PvdA)
  5. Gemeentesecretaris Boele
  6. Wethouder Aeyelts Averink - Winsemius

  Beslissing: Wethouder Aeyelts-Averink wordt achtereenvolgens toegesproken door burgemeester Huizer, Wethouder Prins, De heer Ponsen (nestor van de gemeenteraad), Gemeentesecretaris Boele, en de voorzitter van het hoofdbestuur van de VVD, de heer Korthals. Burgemeester Huizer reikt het ereburgerschap van de gemeente uit. Van de heer Korthals ontvangt zij de mr. D.U. Stikker Plaquette. Daarnaast ontvangt zij diverse cadeaus. Tot slot spreekt mevrouw Aeyelts Averink de genodigden toe.

 2. Vanaf ca 21.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen

  Samenvatting:

  Vanaf ca 21.30 uur is er gelegenheid mevr. Aeyelts Averink - Winsemius persoonlijk de hand te drukken en staat er een drankje voor u klaar.

  Beslissing: Vanaf ca 21.30 uur is er gelegenheid mevr. Aeyelts Averink - Winsemius persoonlijk de hand te drukken en staat er een drankje voor u klaar.

 3. Vaststellen agenda buitengewone raadsvergadering

  Samenvatting:

  Beslissing: De voorzitter stelt de agenda vast, en meldt daarbij dat één van de geplande sprekers, de heer Butter, wegens een ziekenhuisopname verstek moet laten gaan.