Lijst van stukken 8 mei 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
08-05-2012 10:00
Nummer:
20
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Afwerking Lansingh Zuid, 8a

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte ontwerp-afwerkingsplan voor het openbaar gebied rondom het in aanbouw zijnde appartementengebouw op de hoek Ouverturelaan/Belcantodreef, nieuwbouwproject Lansingh-Zuid - locatie 8a, dit afwerkingsplan op een enkel punt aan te passen.2. De inspraakprocedure voor genoemd afwerkingsplan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekening, waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en de aanpassingen zijn verwerkt.

  download 2012002321.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Asfalterings-/herstratingsplan Albert Schweitzerlaan

  Samenvatting: Te besluiten om:1. in te stemmen met het plan voor het gedeeltelijk asfalteren en gedeeltelijk herstraten van de Albert Schweitzerlaan voor een bedrag van € 151.500. Voor dit bedrag kunnen de Voorzieningen Rioleringen en Herstraten worden aangewend voor resp. € 30.300 en € 121.200. 2. het civieltechnische werk te gunnen aan Dura Vermeer Infrastructuur B.V. Zuid-West voor een bedrag van € 103.750.

  download 2012002322.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.