Lijst van stukken 6 maart 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
06-03-2012 10:00
Nummer:
10
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Afwijzen projectsubsidie

  Samenvatting: Te besluiten om:De aanvraag van een projectsubsidie € 3.323,- door Stichting The Future, vanwege het niet passen in bestaand beleid, af te wijzen.

  download 2012001474.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Rapportages beweegonderzoeken jeugd

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de inhoud van de Rapportages Tweemeting Beweegmanagement van het Basis Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs.

  download 2012001476.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Sociaal Statuut verlenging

  Samenvatting: Te besluiten om:De looptijd van het Sociaal Statuut 2007 te verlengen tot 1 oktober 2012

  download 2012001469.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Huur gymzaal Krimpenerwaard College

  Samenvatting: Te besluiten om:De Harttrimgroep Krimpen conform concept te beantwoorden.

  download 2012001473.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Subsidieaanvraag ""Positief Coachen""

  Samenvatting: Te besluiten omDe aanvraag van Stichting Sportraad Krimpen voor een bijdrage aan het project ""Positief Coachen"", vanwege niet passen binnen subsidiebeleid, af te wijzen.

  download 2012001475.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Budgetautorisatie

  Samenvatting: Te besluiten om:de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.

  download 2012001477.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.