Lijst van stukken 31 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
31-01-2012 10:00
Nummer:
5
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Vaststelling inspraakrapport Vijverlaan

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Gelet op de reacties op het in inspraak gebrachte plan voor het ophogen en asfalteren van een gedeelte van de Vijverlaan (tussen de Brinkweg en de Populierenlaan) en de Tijm dit plan op een aantal punten aan te passen. 2. De inspraakprocedure voor genoemd plan af te ronden door vaststelling van het bijgevoegde inspraakrapport en de daarbij behorende tekening waarin de ontvangen reacties zijn becommentarieerd en de aanpassingen zijn verwerkt.

  download 2012000778.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Budgetautorisatie

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde budgetautorisatievoorstel aan te passen.

  download 2012000780.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. Het voorstel wordt aangeboden voor de raad van 22 maart 2012.

 3. Tweede wijziging legesverordening 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van bijgevoegd document en de gemeenteraad het concept-raadsvoorstel inclusief de concept-wijzigingsverordening ter bespreking en besluitvorming in de raadsverga-dering van 22 maart a.s. aan te bieden

  download 2012000781.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Resultaat Beveiligingsnet 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Resultaat beveiligingsnet 2011 voor kennisgeving aan te nemen.

  download 2012000782.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.