Agenda 30 augustus 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
30-08-2011 10:00
Nummer:
36
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Voortijdige beëindiging leasecontract

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het leasecontract van de dienstauto voortijdig per 1 oktober 2011 te bee¨indigen.2. Een elektrische scooter aan te kopen.

  download 2011007710.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 3. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins doet verslag van de vergadering van de raadswerkgroep voor de doorontwikkeling van het begrotingsmodel, gehouden op 29 september jl. 2. Wethouder Prins geeft aan de hand van een korte notitie inzicht in de nieuwe tussenstand van de begrotingsvoorbereiding 2012. 3. Op voorstel van wethouder Blankenberg wordt besloten jegens Via Futura in formele zin de huur op te zeggen van de in gebruik zijnde gemeentelijke gebouwen, zulks om te komen tot een nieuwe huurrelatie, overeenkomstig het nieuwe gemeentelijke vastgoedbeleid.

 4. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er worden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband gehouden.

 5. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 7. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 30 augustus tot en met maandag 5 september 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 8. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 5.