Agenda 28 april 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
28-04-2011 12:00
Nummer:
18
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Najaarsnota 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de Voorjaarsnota 2011 vast te stellen2. in te stemmen met het verwerken van de financie¨le gevolgen in de begroting 2011-2014 en dit comptabel te verwerken3. de uitkomsten als uitgangspunt te nemen voor de Kadernota 2012

  download 2011004326.doc

  Beslissing: Conform advies besloten. In de Voorjaarsnota worden de te verwachten financiële effecten van de voorgenomen beleidsombuigingen op het punt van de WWB meer expliciet naar voren gebracht. Voorts worden enkele aanpassingen van redactionele aard doorgevoerd.

 2. Krimpenerwaardcollege / CKV KOAG

  Samenvatting: Te besluiten om:De raad voor te stellen:Bij de vervangende nieuwbouw van het Krimpenerwaard College in plaats van drie gymzalen een multifunctionele sporthal (NOC*NSF) en voorzieningen voor de Christelijke Korfbalvereniging KOAG te realiseren. (Cie Samenleving)De stedenbouwkundige kaders vast te stellen. (Cie Ruimte)Kennis te nemen van de financie¨le gevolgen en deze te betrekken bij de kaderstelling 2012-2015.

  download 2011003785.doc

  Beslissing: Besluitvorming wordt aangehouden. Het college wil zich voorafgaand aan de definitief oordeel nader oriënteren op de financiële ontwikkelingen die zich manifesteren bij de uitvoering van de lopende begroting (Voorjaarsnota) en de totstandkoming van het nieuwe meerjarenperspectief (Kadernota). Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 26 april a.s.

 3. Notitie WWB-ontwikkelingen 2011-2012

  Samenvatting:

  De directeur van de afdeling Samenleving biedt een notitie aan waarin WWB-ontwikkelingen voor de periode 2011-2012 worden geformuleerd.

  Beslissing: Van de notitie wordt kennis genomen. De raad wordt er eveneens van in kennis gesteld. De financiële effecten zijn vertaald in de Voorjaarsnota.