Lijst van stukken 27 september 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
27-09-2011 10:00
Nummer:
40
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Gebruik boerderij IJsseldijk 134

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Bijgaande ontwerp-beschikking vast te stellen voor overleg met de eigenaar van het perceel IJsseldijk 134 en ten behoeve van het horen van derden belanghebbenden.

  download 2011008501.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Van Maerlandtweg 8, opleggen last onder dwangsom

  Samenvatting: Te besluiten om:Een last onder dwangsom op te leggen overeenkomstig bijgevoegd concept

  download 2011008500.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Afwikkeling claims faillissement VDL

  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten.