Agenda 26 juli 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
26-07-2011 09:00
Nummer:
31
Aanwezig:
Aanwezig: Loco-burgemeester A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en loco-secretaris H.S. Prins . Afwezig:. burgemeester L.M. Huizer en secretaris A. Boele

 1. Verandertraject Werk en Inkomen

  Samenvatting: Te besluiten om:In te stemmen met het Plan van aanpak Verandertraject Werk en Inkomen 2011-2012 en de raadscommissie Samenleving en de raad te informeren; In te stemmen met een onderzoek naar een op te richten Stichting Krimpen Werkt;Het WWB-Platform op de hoogte te stellen van de inhoud van het Plan van aanpak en om advies te vragen;In te stemmen met externe inhuur van een sociaal rechercheur voor de pilot controle op maat ten bedrage van Euro 20.400 (inclusief niet compensabele Btw.);De raad voor te stellen hiervoor in 2011 een budget ad Euro 20.400 beschikbaar te stellen en genoemd bedrag te dekken uit de algemene reserve;Vooruitlopend op het besluit van de raad thans reeds te starten met de uitvoering van de pilot controle op maat.

  download 2011006849.doc

  Beslissing: Conform advies wordt besloten.

 2. Lijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Er is geen lijst aangeboden.

 3. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 26 juli tot en met maandag 1 augustus 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 4. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 5. Rondvraag

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Beslissing: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 6. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Er is geen lijst aangeboden.

 7. Uitnodigingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: Van de uitnodigingen wordt kennis genomen. Van de uitnodiging uit Kyskoros (2-5 september) wordt dit jaar geen gebruik gemaakt.

 8. Besluitenlijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.