Agenda 25 oktober 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
25-10-2011 10:00
Nummer:
44
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Professionalisering inkoop
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. De ""Kadernota professioneel en duurzaam inkopen"" van september 2011 voor de gemeente Krimpen aan den IJssel vast te stellen. 2. Het nieuwe inkoopbeleid conform de ""Kadernota professioneel en duurzaam inkopen"" te implementeren.3. De implementatie van het nieuwe inkoopbeleid onder regie en verantwoordelijkheid van de afdeling Informatievoorziening en Facilitaire zaken (I&F) te laten uitvoeren.4. Het benodigde krediet ad. € 93.611,- voor deskundige begeleiding door het NIC B.V. beschikbaar te stellen en door de raad bij de najaarsnota een aanvullend krediet beschikbaar te laten stellen van € 28.933,- te dekken door een bijdrage uit de reserve Nieuw beleid.


   download 2011009344.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-25-oktober-2011/Lijst-van-stukken-25-oktober-2011.html