Lijst van stukken 24 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
24-01-2012 10:00
Nummer:
4
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Aanpassing huursom gemeentegrond

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met verhoging van de huurprijs per 1 januari 2012 voor verhuur van gemeentegrond t.b.v. keten, bouwmaterialen, reclameborden e.d. van € 3,63 naar € 3,73.

  download 2012000572.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Vaststelling subsidie sportmakelaar

  Samenvatting: Te besluiten om:De projectsubsidie aan stichting OPOCK op het verleende bedrag a` € 40.000 vast te stellen.

  download 2012000576.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Uitvoering Budgetregeling

  Samenvatting: Te besluiten om:1. In te stemmen met het verloop van de budgethouders per kostenplaats 20112. In te stemmen met de budgethouders per kostenplaats met de bijbehorende budgetten 2012

  download 2012000577.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.