Lijst van stukken 24 april 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
24-04-2012 10:00
Nummer:
18
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Erkenningsubsidie modelspoorbaan

  Samenvatting: Te besluiten om:De 'Vereniging tot beheer van de N.V.M. spoorbaan Stormpolder' de mogelijkheid te bieden om jaarlijks een beroep te doen op een erkenningsubsidie ter hoogte van € 1.500,- en deze te boeken op het budget ‘6541101 - Subsidies musea en Historische Kring’.De subsidiebeleidsregel ‘4.2 – Kunst en Musea’ aan te vullen met de Modelspoorbaan.

  download 2012002171.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Asfalteringsplan Vijverlaan; bushalte

  Samenvatting: Te besluiten om:1. terug te komen op uw beslissing om de bushalte ter hoogte van het appartementengebouw Vijverlaan 560 t/m 602 te verplaatsen naar de Lelie

  download 2012002178.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Benoeming tot trouwambtenaar

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Mevrouw G.S. de Jong-Moerman te benoemen tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor e´e´n dag.

  download 2012002180.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Interne controlerapportages 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Bijgevoegde interne controlerapportages voor kennisgeving aan te nemen.

  download 2012002181.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.