Agenda 22 november 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
22-11-2011 10:00
Nummer:
48
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Regeling uitruil eindejaarsuitkering

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De regeling ""Uitruil eindejaarsuitkering tegen vergoeding woon- werkverkeer"", definitief vast te stellen.

  download 2011010203.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Besluitenlijst

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Uitnodigingen

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 4. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 22 tot en met maandag 28 november 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 5. Lijst

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerde 1 tot en met 7, met dien verstande, dat: Punt 3.6: Bij beslispunt 4. moet voor “4 augustus 2011” worden gelezen “3 augustus 2011”.

 6. Rondvraag

  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat Gedeputeerde Staten positief hebben beslist op het bouwplan van de Rabobank aan de Krimpenerbosweg. Tot 30 november a.s. hebben Provinciale Staten het recht op dit besluit te interveniëren. Daarna is het definitief. 2. Wethouder Aeyelts Averink zegt dat inmiddels een plan voor de nieuwe huisvesting van Concordia is ontvangen. 3. De gemeentesecretaris maakt melding van het aanstaande afscheid van het hoofd van de afdeling BMO, de heer G.J.H. Borgstijn. 4. Voorts meldt hij dat de inmiddels ingestelde overleggroep voor Het Nieuwe Werken op 2 december a.s. een bezoek brengt aan de gemeente Nieuwegein. 5. De burgemeester doet verslag van haar eerstejaarsgesprek met de Commissaris van de Koningin, op 16 november jl. 6. Zij meldt voorts dat de Commissaris van de Koningin op 24 mei 2012 een ambtsbezoek brengt aan onze gemeente.

 7. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Het college neemt door de agenda’s van het portefeuillehoudersoverleg BOC&M van 23 november a.s. en van het REO van 24 november a.s. Wethouder Prins zal deelnemen aan laatstgenoemd overleg.