Lijst van stukken 21 februari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
21-02-2012 10:00
Nummer:
8
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Advisering toewijzing zendtijd LOK

  Samenvatting: Te besluiten om: De gemeenteraad voor te stellen positief te adviseren over de verlenging van de toewijzing van zendtijd aan de Stichting Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel

  download 2012001250.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Leerlingenvervoer: selectie adviesbureau

  Samenvatting: Te besluiten om:Een overeenkomst aan te gaan met het adviesbureau Movaris voor de advisering met betrekking tot de noodzaak voor aangepast leerlingenvervoer voor leerlingen.

  download 2012001251.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Afwerken Adm de Ruyterschool

  Samenvatting: Te besluiten om:1. in te stemmen met het vervaardigde afwerkingsplan voor het openbaar gebied rondom de in aanbouw zijnde Admiraal De Ruyterschool en dit plan in de inspraak te brengen;2. de raad via budgetautorisatie vragen om Euro 241.500 beschikbaar te stellen ten laste van de grondexploitatie Kerkdreef;3. vooruitlopend op de budgetautorisatie van 22 maart 2012 de werkzaamheden aan te besteden.

  download 2012001252.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Onderzoek artikel 213a Gemeentewet

  Samenvatting: Te besluiten om:In te stemmen met het onderzoeksplan

  download 2012001253.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Voornemenbesluit plaatsing I&F

  Samenvatting: Te besluiten om:Overeenkomstig het advies van de Plaatsingscommissie de medewerkers van de afdeling I&F te plaatsen volgens bijgevoegd voorlopig Plaatsingsplan en hen een voornemenbesluit toe te sturen.

  download 2012001254.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 6. Afwerkingsplan Het Facet fase 4 en 5

  Samenvatting: Te besluiten om:De inspraakprocedure voor het afwerkingsplan Het Facet fase 4 en 5 af te ronden door vaststelling van het inspraakrapport en de bijbehorende tekening

  download 2012001257.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.