Lijst van stukken 20 maart 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
20-03-2012 10:00
Nummer:
13
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Besluit afronding herinrichting I&F

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Overeenkomstig het advies van de Plaatsingscommissie de medewerkers van de afdeling I&F te plaatsen conform bijgevoegd Plaatsingplan en hen een besluit tot plaatsing toe te sturen.2. De naam van de afdeling I&F per 1 april 2012 te wijzigen in afdeling InV (Informatievoorziening en Vastgoed).

  download 2012001677.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Aanpassing Brancheregeling weekmarkt

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de Brancheregeling voor de weekmarkt aan te passen, zodat per branche maximaal 2 standplaatshouders zijn toegestaan in plaats van 3. Op deze wijze wordt het mogelijk dat niet op de brancheregeling genoemde branches kunnen worden toegelaten op de weekmarkt.

  download 2012001681.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Voorontwerp-bestemmingsplan Bolnes

  Samenvatting: Te besluiten om:burgemeester en wethouders van Ridderkerk een schriftelijke reactie te sturen over het voorontwerp-bestemmingsplan

  download 2012001682.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Afronding inspraakprocedure

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Omdat er geen reacties zijn ontvangen op het in de inspraak gebrachte afwerkingsplan voor het openbaar gebied rondom de in aanbouw zijnde Admiraal De Ruyterschool dit afwerkingsplan ongewijzigd als definitief plan vast te stellen.

  download 2012001690.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.