Lijst van stukken 20 december 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
20-12-2011 10:00
Nummer:
52
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Subsidieverlening Het Meldpunt

  Samenvatting: Te besluiten om:Aan Het Meldpunt Capelle / Krimpen voor 2011 een projectsubsidie van ¿ 4.219,90 te verlenen voor de inzet van de Maatschappelijk Makelaar; Aan Het Meldpunt Capelle / Krimpen voor 2012 een projectsubsidie van ¿ 30.000,- te verlenen voor de inzet van de Maatschappelijk Makelaar.

  download 2011011060.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. LZN en LTHG 2011 offerte GGD

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De offerte van de GGD voor de uitvoering van LZN en LTHG in 2011 te accepteren

  download 2011011063.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Bestuursadvisering Woonservice 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Voor het jaar 2012 voor bestuursadvisering bij het Programma Woonservice gebruik te maken van Hulsebosch Advies als bestuursadviseur aan het Algemeen Bestuur en de Programmagroep Woonservice bij de uitvoering van het programma 2011-2012 en het opstellen van het programma 2013-2014.2. Akkoord te gaan met de offerte van Hulsebosch Advies voor bestuursadvisering volgens de dekking uit de financie¨le paragraaf.

  download 2011011064.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Mandaat personeel

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het reorganisatieontslag wegens daling betrekkingsomvang docenten muziekschool te mandateren aan de gemeentesecretaris onder doormandatering aan de directeur Samenleving. 2. Opname van dit mandaatbesluit onder 6b van het Mandaatregister.3. Dit besluit met ingang van 1 november 2011 in werking te laten treden.

  download 2011011067.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Eerste wijziging legesverordening 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2012 aan te passen conform de wijzigingsverordening.De raad te informeren conform het concept.

  download 2011011070.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.