Agenda 19 juli 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
19-07-2011 09:00
Nummer:
30

 1. Lijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde beslissingen, genummerd 1 tot en met 6.

 2. Uitnodigingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 3. Rondvraag

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Beslissing: Wethouder Aeyelts Averink attendeert op de onjuiste vermelding van de tijd op het nieuwe elektronische bord, geplaatst bij de oprit van de brug.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de twee lijsten vermelde beslissingen.

 5. Bereikbaarheid

  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 19 tot en met maandag 25 juli 2011.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 6. Staat van hypothecaire geldleningen

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Staat van beslissingen inzake het verstrekken en garanderen van hypothecaire geldleningen.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen, genummerd 2011004 en 2011005.

 7. Besluitenlijst

  Notule link: /kadij.net?id=Attachment

  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2011.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 8. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam

  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden in de komende week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.