Lijst van stukken 17 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
17-01-2012 10:00
Nummer:
3
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Aanpassing PGB's hulp bij het huishouden

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De bedragen in artikel 5.1 van het Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2012 te wijzigen in respectievelijk € 826,30 en € 968,48.2. Het bedrag in artikel 5.2 van het Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2012 te wijzigen in € 910,-.

  download 2012000380.doc

  Beslissing: Conform advies besloten

 2. Calamiteitenplan zwembad de Lansingh

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het calamiteitenplan, behorende bij het ontruimingsplan, van zwembad de Lansingh vast te stellen.

  download 2012000381.doc

  Beslissing: Conform advies besloten

 3. Aanwijzing leerplichtambtenaar

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De heer Z. Benazza aan te wijzen als leerplichtambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 april 2012.2. De heer Z. Benazza te bee¨digen als leerplichtambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 april 2012.

  download 2012000373.doc

  Beslissing: Conform advies besloten

 4. Besparingsbijdrage binnen de Wmo

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 19 december 2011, nr. 09/5990 WMO en de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk.

  download 2012000376.doc

  Beslissing: Conform advies besloten

 5. Beslissing op bezwaarschrift

  Samenvatting: Te besluiten om:Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften, de bezwaarschriften van: Mevrouw C.V. Hoogendoorn ¿ Bannenberg, familie van Heteren ¿ van Ulden, familie Vos,familie Heine, familie Roodenburg, familie van Herk, familie Otterspeer, familie Littelde heer Olree, mevrouw Boers- Pols, de heer Larooi, mevrouw Plambeck ¿ van Duijn, de heer Terlouw, mevrouw Verburg, familie Gouweleeuw, familie Berendsen ¿ Hogenbirk, mevrouw de Bruin - Adema, familie Benschop, familie van Varsseveld, familie Vlasblom, de heer Schoenmakers, de heer B. Schugerd, mevrouw Hokke ¿ van Wageningen, familie Visscher, familie Wennekes, familie van der Heijden, familie van der Windt, familie Baltissen, de heer van Meijeren, familie Plaisier, gedateerd op 12 oktober 2011 en ingekomen op 18 oktober 2011, ongegrond te verklaren.

  download 2012000378.doc

  Beslissing: Conform advies besloten