Lijst van stukken 17 april 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
17-04-2012 10:00
Nummer:
17
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Verordening BRP

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de verordening Basisregistratie Personen (BRP) aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling;2. de huidige verordening GBA in te trekken.

  download 2012002062.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Herstratingsplan Dr. W.M. Blomsingel

  Samenvatting: Te besluiten om:1. in te stemmen met de ontwerpplannen voor het ophogen en herstraten van de Dr. W.M. Blomsingel (inclusief het aanpassen van de beplanting en verlichting) voor een bedrag van € 844.000 excl. BTW. Voor dit bedrag kunnen de Voorzieningen Rioleringen en Herstraten worden aangewend voor resp. € 556.600 en € 139.100 en kan een bijdrage worden verwacht van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard van € 148.300).

  download 2012002065.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Afwerkingsplan De Nieuwe Vaart: meerwerk

  Samenvatting:

  Beslissing: Conform advies besloten.