Agenda 17 april 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
17-04-2012 10:00
Nummer:
17
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Blankenberg meldt dat de zaterdagafdeling van DCV is bevorderd naar de 3e klasse. Het team zal worden uitgenodigd door het gemeentebestuur. 2. Wethouder Prins kondigt aan dat volgende week een presentatie in het college wordt gegeven van de financiële calculaties van de grondexploitaties, inclusief de consequenties daarvan voor de reservepositie van de gemeente. 3. Voorts stelt hij het college voor vragen van de fractie Stem van Krimpen over het vrachtwagenparkeerterrein aan de Van Utrechtweg te beantwoorden, overeenkomstig een vanuit de organisatie aangeboden concept. 4. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van de stand van zaken in het proces op weg naar de Metropoolregio: er is enige vertraging opgelopen, in die zin, dat de datum van 17 april a.s. voor de toezending van stukken aan de raden niet wordt gehaald. 5. Het college besluit aan IHC een felicitatie te sturen voor de grote order die het bedrijf heeft binnengehaald. 6. Het college bereidt het overleg hedenmiddag met het college van Capelle aan den IJssel over onderlinge samenwerking, voor.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 tot en met 3.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Er is deze week geen staat aangeboden.

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 17 april tot en met maandag 23 april 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Het college bespreekt de agenda van het Bestuurlijk REO van 19 april a.s. Namens onze gemeente woont wethouder Prins deze vergadering bij.

 8. Evaluatie commissieronde
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de vergadering van de Besluitvoorbereidende commissie van 12 april 2012.

  Beslissing: De commissieronde wordt geëvalueerd

 9. Ombuigingen 2012
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. In te stemmen met de ombuigingsmonitor2. De raad via de voorjaarsnota te informeren over de voortgang en om de benodigde besluiten te vragen.


   download 2012002061.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 10. Stichting Kunstgrasaccommodatie Krimpen
  • Samenvatting:

   Te besluiten om:1. een principe-uitspraak te doen om te participeren in de Stichting Kunstgrasaccommodatie Krimpen aan den IJssel


   download 2012002063.doc

  Beslissing: Wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-17-april-2012/Lijst-van-stukken-17-april-2012.html