Lijst van stukken 15 mei 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
15-05-2012 10:00
Nummer:
21
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

  1. Uitbesteden administratie gewezen bestuurders

    Samenvatting: Te besluiten om:1. de volledige uitvoering van de pensioen- en wachtgeldregeling, inclusief betaling van de pensioenen en wachtgelden per 1 september 2012 uit te besteden aan Raet2. de teamleider Personeel en Organisatie te machtigen een contactpersoon aan te laten wijzen voor de mutatieaanlevering en de contacten met Raet en andere instanties

    download 2012002399.doc

    Beslissing: Conform advies besloten.