Lijst van stukken 14 februari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
14-02-2012 10:00
Nummer:
7
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Richtlijnen Wwb

  Samenvatting: Te besluiten om:De richtlijnen volgens bijgevoegde concepten vast te stellen met ingang van de in het advies aangegeven data en deze via de gemeentelijke website beschikbaar te stellen.Het clientenplatform Wwb te informeren.

  download 2012001139.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Afwijzing subsidieaanvraag

  Samenvatting: Te besluiten om:De aanvraag van WD Trading B.V. voor subsidie¨ring deelname ""Alpe d'HuZes"" af te wijzen, omdat de activiteit niet ten goede komt aan de Krimpense bevolking.

  download 2012001142.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Afwijzing Subsidie 2012 DBWZ

  Samenvatting: Te besluiten om:Het subsidieverzoek voor vier projecten in het kader van Diensten bij Wonen met Zorg (DBWZ) voor het 2012 van De Zellingen af te wijzen, in de lijn met het Wmo beleidsplan “Samen Verder” Wmo 2012-2015 en het convenant Woonservice.

  download 2012001145.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.