Lijst van stukken 13 maart 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
13-03-2012 10:00
Nummer:
12
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Dividenduitkering BNG over 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:De financie¨le gevolgen van de lagere dividenduitkering in de voorjaarsnota te verwerken.

  download 2012001574.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Asfalteringsplan Vijverlaan; gunning

  Samenvatting: Te besluiten om:het civieltechnisch werk riolerings- en asfalteringsplan Vijverlaan (tussen Brinkweg en Populierenlaan) en de Tijm te gunnen aan D. Gouwens gww B.V. voor een bedrag van € 664.400,-.

  download 2012001575.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Tarvieven Gemeentelijke Muziekschool

  Samenvatting: Te besluiten om:De gemeenteraad voor te stellen de bijgevoegde 'Verordening regelende de tarieven voor de Gemeentelijke Muziekschool Krimpen aan den IJssel' voor het jaar lopend van 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 vast te laten stellen.

  download 2012001577.doc

  Beslissing: Conform advies besloten m.d.v. dat in de artikelen 10 en 11 van de verordening een tariefscorrectie van 1% wordt doorgevoerd.