Lijst van stukken 12 juli 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
12-07-2011 09:00
Nummer:
29
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A.A. Aeyelts Averink-Winsemius en secretaris A. Boele. Afwezig:wethouder A. Prins en wethouder J.H. Blankenberg.

 1. (gedeeltelijk) herstraten Verbindingsweg/Treviso

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de Verbindingsweg en Treviso (gedeeltelijk) te herstraten en daarin 2 drempels aan te leggen en voor de kosten enerzijds de Reserve Herstraten aan te wenden (voor een bedrag van € 58.500,- en anderzijds de post ""bevordering Verkeersveiligheid"" (6211402, voor een bedrag van € 10.000,-)

  download 2011006492.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Vaststelling projectsubsidie Skateland

  Samenvatting: Te besluiten om:1. De projectsubsidie aan de Sportraad Krimpen t.b.v. het skate-evenement vast te stellen op € 5.294,-.

  download 2011006493.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 3. Kennismakingslessen sport 2011

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Akkoord gaan met de verantwoording over de kennismakingslessen sport in 2011.

  download 2011006494.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 4. Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen: ontwerp-Programmabegroting 2012

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de raad voor te stellen kennis te nemen van de door het Dagelijks Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen toegezonden ontwerp-Programmabegroting 2012

  download 2011006495.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 5. Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard: Jaarrekening 2010, 1e Begrotingswijzig

  Samenvatting: Te besluiten om:1. de raad voor te stellen kennis te nemen van de door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard toegezonden Jaarrekening 2010, 1e Begrotingswijziging 2011 en Programmabegroting 2012.

  download 2011006496.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.