Lijst van stukken 10 januari 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
10-01-2012 10:00
Nummer:
2
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

  1. Planning en richtlijnen jaarrekening 2011

    Samenvatting: Te besluiten om:1. De planning en richtlijnen voor het traject ""totstandkoming en planning jaarrekening 2011"" vast te stellen.

    download 2012000159.doc

    Beslissing: Conform advies besloten.