Lijst van stukken 1 mei 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
01-05-2012 10:00
Nummer:
19
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

  1. Schuldhulpverlening

    Samenvatting: Te besluiten om:1. In verband met een stijging van hulpvraag en gewijzigde wetgeving de formatie van de af- deling Samenleving, team Dienstverlening per 1 januari 2012 structureel uit te breiden met 1 fte medewerker dienstverlening D op schaal 8;2. De kosten ten laste te brengen van begrotingsnr. 5020001 (6614301) (kosten reeds voorzien in nieuw beleid); 3. De betreffende vacature per direct open te stellen.

    download 2012002266.doc

    Beslissing: Conform advies besloten.