Agenda 1 mei 2012

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
01-05-2012 10:00
Nummer:
19
Aanwezig:
Aanwezig: burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder A. Hofstra, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Rondvraag
  Samenvatting:

  Beslissing: 1. Wethouder Prins meldt dat hij door de firma Heuvelman is benaderd over mogelijk negatieve gevolgen voor dit bedrijf van de voorgenomen dijkomlegging ter hoogte van het bedrijfsterrein De Krom. Hij gaat een (gezamenlijk) overleg met het hoogheemraadschap organiseren. 2. De gemeentesecretaris stelt het college op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen rondom de vorming van de Metropoolregio: het proces krijgt voortgang, ondanks de politiek gewijzigde situatie op rijksniveau. De reactietermijn van de raden wordt verlengd tot 30 september a.s. 3. De burgemeester doet verslag van het presidium van 26 april jl, waarin in aanwezigheid van wethouder Prins o.a. afspraken zijn gemaakt over de wijze van behandeling van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties.

 2. Besluitenlijst
  Samenvatting:

  Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2012.

  Beslissing: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. Lijst
  Samenvatting:

  Lijst van stukken behorende bij de vergadering bij punt 3 van deze agenda.

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de lijst vermelde stukken, genummerd 1 en 2.

 4. Staat van kleine subsidiebeschikkingen
  Samenvatting:

  Staat van kleine subsidiebeschikkingen

  Beslissing: Besloten wordt conform de op de staat vermelde beslissingen 1 t/m 3

 5. Uitnodigingen
  Samenvatting:

  Uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d.

  Beslissing: De beslissingen worden op het overzicht vermeld.

 6. Bereikbaarheid
  Samenvatting:

  Bereikbaarheid van de burgemeester /loco-burgemeester van dinsdag 1 mei tot en met maandag 7 mei 2012.

  Beslissing: Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt.

 7. Vergadercyclus Stadsregio Rotterdam
  Samenvatting:

  Beslissing: Er vinden deze week geen vergaderingen in stadsregionaal verband plaats.

 8. Agenda raad
  Samenvatting:

  De burgemeester stelt aan de orde de evaluatie van de raadsvergadering van 26 april 2012.

  Beslissing: De raadsvergadering wordt geëvalueerd.

 • /KRY/Home-Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-wethouders/Agenda-1-mei-2012/Lijst-van-stukken-1-mei-2012.html