Lijst van stukken 1 februari 2011

Orgaan:
Burgemeester en wethouders
Locatie:
IJsselzaal
Datum:
01-02-2011 09:00
Nummer:
5
Aanwezig:
burgemeester L.M. Huizer, wethouder A. Prins, wethouder Ayelts Averink-Winsemius, wethouder J.H. Blankenberg en secretaris A. Boele.

 1. Onderzoek inkoop

  Samenvatting: Te besluiten om:1. Het onderzoek ""inkoop"" en het opstellen van een ""Kadernota professioneel en duurzaam inkopen"" te laten uitvoeren door en onder projectleiding van het NIC B.V.2. Het benodigde krediet ad. ¿ 30.777,- voor uitvoering van het onderzoek beschikbaar te stellen.

  download 2011000840.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.

 2. Herstratingsplan Spiritoso e.o.; gunning

  Samenvatting: Te besluiten om:1. 1. het civieltechnisch werk riolerings- en herstratingsplan Spiritoso, Toccata en Zwanenkade (gedeelte tussen Toccata en Vijverlaan) te gunnen aan BAM Wegen Regio Midden te Hardinxveld-Giessendam voor een bedrag van ¿ 728.000,--.

  download 2011000842.doc

  Beslissing: Conform advies besloten.