Openbare informatieavond SP Werkgroep Krimpen

CULTUUR

Begindatum: 28-10-2016 19:00
Einddatum: 28-10-2016 00:00

In Krimpen aan den IJssel is de SP nog nooit politiek actief geweest. Hier wil de werkgroep SP Krimpen verandering in aanbrengen. Het is de doelstelling van de werkgroep SP Krimpen om in Krimpen aan den IJssel een SP Bestuur op te richten. Als dit is gerealiseerd is de volgende doelstelling om voor het eerst als SP mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Hoe de doelstelling te bereiken

De landelijke SP heeft in de statuten (artikel 10) geregeld dat een op te richten afdeling ten minste 50 leden moet hebben. Op dit moment heeft de SP in Krimpen minder dan 50 leden. Het is dus van belang om er met elkaar voor te zorgen dat er in Krimpen minstens 50 leden komen. Voelt u er wat voor om in Krimpen een SP afdeling te hebben zodat we in de toekomst mee kunnen gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen dan is het van belang dat u lid wordt van de SP en het liefst ook dat u uw partner, vrienden, etc. lid maakt van de SP. Lid zijn van de SP kost maar 5 euro per kwartaal.

Zodra er 50 SP leden zijn in Krimpen en de afdeling SP Krimpen is opgericht kan de volgende stap worden genomen. Na het vormen van een bestuur (uiteraard gekozen door de SP leden in Krimpen), kan het bestuur zich bezig gaan houden met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezing 2018. Voorlopig heeft de werkgroep SP Krimpen de volgende speerpunten opgenomen:

  • - Jeugd en Jongerenwerk;
  • - Buurtverenigingen;
  • - Gratis openbaar vervoer 65+;
  • - Professionaliseren Buurtbus.

Openbare Informatieavond

Om al het bovenstaande toe te lichten en om nader kennis te maken met de leden van de SP werkgroep Krimpen, organiseert de SP werkgroep Krimpen op vrijdag 28 oktober 2016 een openbare informatieavond.

Waar

Wijkgebouw “Het Palet”,
Rembrandtlaan 37, Krimpen aan den IJssel.

Tijd

Vanaf 19:00 uur.
koffie, thee, frisdrank is gratis.

U bent van harte welkom


Het programma

19:00 uur: Inloop (koffie, thee, frisdrank)
19.30 uur: Welkomstwoord door de voorzitter
19.45 uur: Toespraak Tweede Kamerlid SP
20.15 uur: Pauze (koffie, thee, frisdrank)

20.30 uur: Nadere kennismaking met de SPnwerkgroep Krimpen aan den IJssel
21.00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen