Kerstwandeling voor jong en oud

CULTUUR

Begindatum: 16-12-2016 18:30
Einddatum: 16-12-2016 00:00

De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel organiseert op vrijdag 16 december een sfeervolle kerstwandeling voor jong en oud. De wandeling start om 18.30 uur bij De Tuyter. Verzamelen kan al vanaf 18.15 uur. Bij aanvang van de kerstwandeling kan een lampion worden gekocht in De Tuyter.

Het kerstverhaal

Tijdens de wandeling kom je langs verschillende kerken en door middel van zang, muziek en toneel wordt het kerstverhaal verteld.

De afsluiting

Om ongeveer 20.15 u wordt een afsluiting verzorgd in het kerkgebouw van de wijkgemeente De Ark, aan de Burgemeester Aalbertslaan 41. Dit prachtige kerstgebeuren wordt muzikaal begeleid door een aantal leden van muziekvereniging Concordia.

Wie mogen meewandelen

Kinderen, jongeren en ouderen.
Ook honden mogen meelopen.

Vrijwilligers/verkeersregelaars

Vrijwilligers en verkeersregelaars helpen mee om één en ander goed en ordelijk te laten verlopen.

Tips

Trek stevige wandelschoenen aan.

Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel

De Ark, De Rank, IJsseldijkkerk, De Wingerd, GIM, NGPMB,  Immanuëlkerk, Evangelische gemeente Krimpen ad IJssel, Remonstrantse gemeente en RK De Bron.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit evenement? Stuur dan een e-mail naar semolleiwa@hotmail.com.