Burendag bij Burenerf Meerkoetstraat

CULTUUR

Begindatum: 16-09-2016 19:00
Einddatum: 24-09-2016 00:00

Op vrijdag 23 september a.s. organiseert het jongerenwerk STJJMH in samenwerking met het Burenerf, de Jeu de Boules vereniging en het project Samen 1 tegen eenzaamheid, een burendag van 15.00 tot 17.30 uur.
Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers kunnen de buren rondom het Burenerf kennis maken met de verschillende organisaties.
Voor de kinderen van de basisschool, die ook een stukje tuin hebben, is de mogelijkheid om een insectenhotel te maken en wordt er op verzoek van omwonenden tuin beplant om het Burenerf nog aantrekkelijker te maken.
Het doel van deze middag is een gezellig samen zijn met buurtbewoners, elkaar te helpen bij de beplanting of mee te doen met een potje jeu de boules. Ook de kraam van het project Samen 1 tegen eenzaamheid is aanwezig. Iedereen kan daar terecht voor ontmoeting en het uitwisselen van ideeën.
Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de verschillende organisaties en kijkje te komen nemen op het Burenerf.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het jongerenwerk STJJMH:
Ilona 06-45301839
Roland 06-12839280