Bijeenkomst eenvoudige hulpmiddelen voor langer thuiswonen op 6 oktober 2016

CULTUUR

Begindatum: 28-10-2016 19:00
Einddatum: 28-10-2016 00:00

Donderdag 6 oktober 2016 van 14.00 tot 16.00 uur vieren we de Dag van de Ouderen met een informatieve bijeenkomst in De Tuyter over eenvoudige technologie voor langer thuiswonen: "Domotica, om de hoek verkrijgbaar". Er zijn tegenwoordig veel handige en leuke en toepassingen waar senioren hun voordeel mee kunnen doen om langer thuis te kunnen wonen.
Tijdens deze bijeenkomst vertelt Josephine Dries van Generatiethuis u over de diverse mogelijkheden die er zijn. Ook brengt zij diverse producten mee ter demonstratie. Daarnaast heeft zij aandacht voor de speciale tablets voor ouderen die op de markt zijn.
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn tijdens deze middag in ontmoetingscentrum De Tuyter, van 14.00-16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. Deze middag is een samenwerking tussen de gezamenlijke ouderenbonden KBO &PCOB, het Seniorenplatform, Adviesraad Sociaal Domein, ContourdeTwern, KrimpenWijzer en Eetcafé De Crimpenaar.
Meer informatie: Sabine van Bruggen, ContourdeTwern, telefoon: (0180) 553022.