éénrichtingsverkeer Dr. W.M. Blomsingel : Verkeersbesluit

Status: Algemeen
Startdatum: 14-11-2017
Einddatum: 26-12-2017
Locatie: 2922 CE 40

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat op zaterdag 18 november de intocht van Sinterklaas is.
Voor een goede gang van zaken is besloten tot de volgende verkeersmaatregel op 18 november 2017:
Het betreft instelling van éénrichtingsverkeer op de Dr. W.M. Blomsingel vanaf de Groenendaal tot aan de Kerkdreef van 11.30 uur tot 14.00 uur.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.