Zuidkant van de Nieuwe Tiendweg ter (Omgevingsvergunning)

Status: Algemeen
Startdatum: 31-08-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • - Zuidkant van de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van De Stuw: het plaatsen van een reclame paneel langs de weg in het plantsoen
      (datum besluit: 22 augustus 2016, datum verzonden: 25 augustus 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.