Wijziging CAR-UWO

Status: Algemeen
Startdatum: 03-06-2015
Einddatum: 26-08-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 10 maart 2015 wijzigingen CAR-UWO hebben vastgesteld.
De werkgeverscommissie griffie heeft op 23 april 2015 hetzelfde besluit genomen voor de griffie. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.
Dit besluit ligt vanaf 3 juni 2015 gedurende 12 weken (einddatum 26 augustus 2015) ter inzage in het raadhuis. De regeling is tevens te raadplegen op www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.