Wet geluidhinder

Status: Beschikking
Startdatum: 17-02-2016
Einddatum: 30-03-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Vaststelling Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder

De colleges van burgemeester en wethouders in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam hebben een geluidreductieplan vastgesteld voor het gezamenlijke industrieterrein Stormpolder. Het ontwerp-geluidreductieplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen en heeft geen zienswijzen opgeleverd. Ook heeft geen van de drie gemeenteraden aanleiding gezien een reactie op te stellen. De inhoud van het ontwerp-geluidreductieplan is aangevuld met feiten over de doorlopen procedure tot het vastgestelde Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder. De procedures voor het afgeven van omgevingsvergunningen milieu worden hervat en er wordt gestart met de inhoudelijke uitvoering van het geluidreductieplan.

Het digitale geluidreductieplan is in te zien via www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.