WOZ-waarde 2016 en aanslag gemeentelijke belastingen

Status: Algemeen
Startdatum: 10-02-2016
Einddatum: 30-03-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

 U krijgt binnenkort de WOZ-waarde en de aanslag gemeentelijke belastingen in de bus. De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van alle binnen de gemeentegrenzen liggende objecten (zoals woningen, kantoren, werkplaatsen). Vervolgens maakt de gemeente die waarde in de vorm van een beschikking aan eigenaren en gebruikers bekend.

De WOZ-waarde voor 2016 is vanaf 13 februari 2016 via het WOZ-portaal te raadplegen. Het WOZ-portaal vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl.

Vanaf 13 februari in uw brievenbus

Vanaf zaterdag 13 februari 2016 ontvangt elke belanghebbende (eigenaar en/of gebruiker) het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016. Op dit biljet staat de WOZ-waarde 2016 vermeld en verder de aanslagen voor de onroerende zaakbelastingen, de rioolheffing en 
-indien van toepassing- de hondenbelasting.

Wat ontvangt de huurder van een woning?

Ook de huurder van een woning ontvangt dit jaar een brief waarin de WOZ-waarde van de woning staat vermeld. Deze WOZ-waarde is nodig om de maximale huur te bepalen. Meer informatie hierover staat in de brief.

Vragen?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.krimpenaandenijssel.nl. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Financiën en Control, telefonisch via 14 0180 of per e-mail: belastingen@krimpenaandenijssel.nl.