Voorwaarden melding klein evenement gewijzigd

Status: Algemeen
Startdatum: 08-05-2018
Einddatum: 19-06-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De voorwaarden voor een melding klein evenement zijn gewijzigd sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening op 25 april 2018.
De grootste wijziging is een verruiming van het aantal aanwezigen van 50 naar 100 personen, zodat er meer kleine evenementen met een melding kunnen worden afgedaan. Om geluidsoverlast te voorkomen, zijn er nu geluidsvoorschriften waaraan moet worden voldaan en is de eindtijd van muziek 23.00 uur. Ook de termijn van melding is gewijzigd van 10 dagen naar 5 dagen voorafgaand aan het evenement. Er zijn nu meer kleine evenementen mogelijk zonder vergunning en die ook op kortere termijn kunnen worden gemeld. Kijk voor alle voorwaarden voor een kleinschalig evenement in de APV, artikel 2.25a. U vindt de APV in het dossier verordeningen.