Vincent van Goghlaan 51, vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 26-10-2016
Einddatum: 07-12-2016
Locatie: 2923 AP 51

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • - Vincent van Goghlaan 51: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (datum besluit: 13 oktober 2016,    datum verzonden: 17 oktober 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.