Vijverlaan 483: vergunning aangevraagd

Status: Aanvraag
Startdatum: 25-04-2017
Einddatum: 09-05-2017
Locatie: 2925 VG 483

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

- Vijverlaan 483: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (datum ontvangst: 19 april 2017).