Verwijderen weesfietsen omgeving busstation

Status: Algemeen
Startdatum: 18-02-2015
Einddatum: 04-03-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 3 februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel de omgeving van het busstation te Krimpen aan den IJssel aangewezen als zijnde gebied waar zogenaamde ‘weesfietsen’ worden verwijderd. In dit gebied (aangegeven op het met rode lijnen aangegeven gebied op de kaart) wordt met borden aangegeven dat fietsen daar niet langer dan 14 dagen mogen blijven staan.

Verwijdering van weesfietsen (dat zijn fietsen die in het aangewezen gebied langer dan 14 dagen staan geparkeerd, waaronder ook fietswrakken zijn inbegrepen) vindt plaats op grond van artikel 5.1.11, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2013.
Deze fietsen nemen ten onrechte een plek in en zorgen ook voor een rommelig straatbeeld. Bij het busstation in onze gemeente is regelmatig sprake van deze situatie. Daarom wil de gemeente hier handhavend tegen gaan optreden.

In het “Protocol verwijderen weesfietsen Krimpen aan den IJssel” staan de spelregels en handelwijze bij het verwijderen van weesfietsen verder omschreven.