Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Status: Algemeen
Startdatum: 29-07-2015
Einddatum: 21-10-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De gemeenteraad Krimpen aan den IJssel maakt bekend op 2 juli 2015 de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 te hebben vastgesteld. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2014.

Dit besluit ligt vanaf 29 juli 2015 gedurende 12 weken (einddatum 21 oktober 2015) ter inzage in het raadhuis. De regeling is tevens te raadplegen op www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.