Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Status: Aanvraag
Startdatum: 29-04-2015
Einddatum: 10-06-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat met ingang van woensdag 29 april 2015, in het kader van een inspraakprocedure, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Publiekscentrum in het raadhuis, Raadhuisplein 2:

  • de ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015.

De ontwerpverordening is in een intensief proces van samenwerking tussen de stadsregio en alle 14 regiogemeenten tot stand gekomen. Aan de 14 gemeenteraden wordt binnenkort een identieke verordening ter vaststelling aangeboden.
Ter inzage liggen de tekst van de ontwerpverordening, de memorie van toelichting en de nota van beantwoording van de door gemeenten ingediende zienswijzen op de concepttekst. 

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Of u kunt uw zienswijze mailen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van ‘Verordening Woonruimtebemiddeling’.
Afschriften en/of uittreksels uit de verordening zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.