Verlenging beslistermijn

Status: Beschikking
Startdatum: 20-01-2016
Einddatum: 02-03-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat zij -in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- voor de volgende aanvraag de beslistermijn verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

  • Voor het plaatsen van twee loopbruggen en een steiger voor de scoutinggroep, locatie:  Sliksloot bij de Griendstraat ter hoogte van nummer 6p (datum verzonden: 13 januari 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Op grond van artikel 6.1, lid 4 van de Wabo is de werking van de vergunning opgeschort gedurende de wettelijke termijn van zes weken dat bezwaar kan worden gemaakt.